Heat-It Arctic Rescue

Tietosuojaseloste

Polarmedic Ensiaputuotteet Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
(seloste päivitetty 11.3.2019) Tietosuojaselostetta saatetaan ajoittain muuttaa julkaisemalla siitä uusi versio, joten ole hyvä ja tarkista seloste säännöllisesti verkkosivustomme kautta.

Rekisterinpitäjä

Polarmedic Ensiaputuotteet Oy
Y-tunnus: 3157457-6
Teollisuustie 1, 75530 Nurmes
Puhelin: +358 45 150 3222

Määritelmät

”GDPR” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) yhdistettynä päätoimipaikkamme jäsenvaltiossa voimassa olevaan kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön.
• Muut termien määritelmät kuten esitetty GDPR:n 4 artiklassa.

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pasi Lagus / Toimitusjohtaja
Polarmedic Ensiaputuotteet Oy
Puhelin: +358 45 150 3222
Sähköposti: pasi.lagus@lumiostore.fi

Rekisterin nimi

Polarmedic Ensiaputuotteet Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Polarmedic Ensiaputuotteet Oy asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittely

Kohdennettu digitaalinen mainonta, tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, toiminnan kehittäminen, tutkimusten toteuttaminen sekä tiedottaminen mm. uutiskirjeen muodossa. Käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Käsittely on lainmukaista, kohtuullista ja läpinäkyvää. Henkilötietojen käsittely voi perustua sopimukseen, suostumukseesi, oikeutettuun etuumme tai lain asettamiin velvoitteisiin. Oikeutetun edun kohdalla kyse voi olla esimerkiksi yhteydenpidosta kanssasi, suoramarkkinoinnista mukaan lukien asiakassuhteen jälkeen tapahtuva suoramarkkinointi sekä markkinoinnin kohdentamisesta.

Pyrimme pitämään tiedon määrän mahdollisimman vähäisenä aina kun mahdollista. Pyrimme pitämään henkilötietosi täsmällisinä. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä, kuten esimerkiksi viranomaisen pyyntö, markkinointi tai muut liiketoiminnan kannalta olennaiset toimenpiteet.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Verkkovierailun aikana jäävä tieto mm. IP-osoite.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ulkopuolisina tietolähteinämme voivat olla myös esimerkiksi julkisesti saatavilla olevat rekisterit, ostetut markkinointirekisterit tai vastaavat, sekä erilaiset palvelut kuten Facebook, Twitter, Google AdWords, Google AdSense ja LinkedIn. Heidän käyttämät palvelimet voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Käyttäjä voi tutustua kunkin yhteisöpalvelun ehtoihin heidän omilla sivuillaan.

Rekisterin suojauksien periaatteet

Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja pääsy niihin on rajoitettu

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Asiakkaalla on oikeus poistaa tai korjata itseään koskevia muita kuin lakiin perustuvia tietoja. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka palvelin lähettää sivuille tulevan käyttäjän selaimelle. Kyseinen eväste tallentuu käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään palvelun toimivuuden takaamiseksi. Lisäksi evästeitä käytetään markkinoinnin seuraamiseen, liikennetilastojen luontiin, käytön tutkimiseen, seuraamiseen ja parantamiseen. Evästeillä varmistetaan myös palvelun turvallinen käyttö sekä käyttäjäystävällisyys. Evästeitä voidaan hyödyntää myös kolmansien osapuolien palveluissa, kuten kävijäseurannassa tai markkinoinnissa.

Palvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden käyttö katsotaan sallituksi, ellei käyttäjä ole evästeitä erikseen estänyt selaimen asetuksista. Sivujen toimintaa ei kuitenkaan voida taata, mikäli evästeiden käyttö kielletään. Evästeiden estäminen tapahtuu selaimen asetuksista. Ohjeen evästeiden kieltämiseen saat selaimen valmistajan tukisivuilta tai muista valmistajan laatimista ohjeista.